Tietosuojaseloste- arvonlisäveroton kotipalvelu

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Melrox Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Melrox Oy

Uutiskuja 1, 01770 Vantaa

Puh. 040 1260 666

S-postiosoite: melrox.oy@gmail.com     

Rekisteriasioita hoitava, sekä tietosuojasta vastaava henkilö

Jüri Marsalkin

Puh. 040 027 3275

S-postiosoite: melrox.oy@gmail.com     

Käsittelyn tarkoitukset

Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Käytämme rekisterin tietoja:

 • yhteydenpitoon
 • tiedottamiseen
 • palvelun järjestämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen
 • laskutukseen

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Kotipalvelun tukipalveluasiakkailta kerätään palvelusopimukseen:

 • nimi
 • hetu
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiakkaan kuvaus jokapäiväisen toimintakykynsä haitasta- ja alentumasta
 • palvelun toimitusajat

Tietojen kerääminen ja säilyttäminen sosiaalipalveluntuottajan lakisääteinen velvoite.

Mistä saamme tietosi?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja vain sinulta itseltäsi. Emme kerää tietojasi muista lähteistä.

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille?

Työntekijät: Yrityksemme työntekijät käsittelevät tietojasi työtehtäviä suorittaessaan. He käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin se on työtehtävän kannalta tarpeellista.

Visma Solutions Oy: Mikäli lähetämme sinulle laskuja, nimesi laskun yhteyshenkilönä voidaan tallentaa kotimaiseen Visma Solutions Oy:n sähköiseen Maventa-laskutusjärjestelmään. Visma Solutions Oy: PL 934, 00101 Helsinki, puh.  010 505 8474, kotisivut: https://maventa.fi              

Poikkeustapauksessa tietosi voidaan luovuttaa:

 • Lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.
 • Mahdollisten perintätoimien yhteydessä perintätoimistolle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietosi?

Säilytämme henkilötietojasi seitsemän vuotta siitä, kun olet itse ollut yhteydessä yritykseen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona olevat asiakastiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Yrityksen työntekijät käsittelevät henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät.

Lisäksi yritykseen on laadittu tietoturvan- ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, jonka avulla tietosuojaa valvotaan ja kehitetään säännöllisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jäljennös on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen: Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojesi oikaisua tai poistamista.

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan: Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta: Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä ilman suostumustasi.

 

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit toteuttaa ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen melrox.oy@gmail.com. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jäljennös on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen     https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite             tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta             029 566 6777

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.1.2022.